Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Studenckie Koło Przedsiębiorczości

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

a.andrzejczyk@uwb.edu.pl

+48 500-411-106

media społecznościowe:

Facebook

 

Opiekun koła naukowego

dr Angelika Andrzejczyk

 

Przewodniczący koła naukowego

Albert Miecznik

 

Opis działalności koła naukowego

Studenckie Koło Przedsiębiorczości wznowiło swoją działalność na Wydziale Ekonomii
i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku w grudniu 2020 r. Celem działalności są:

- pogłębianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i finansów;

- praktyczne wdrażanie metod badawczych stosowanych przez nauki ekonomiczne;

- rozwijanie współpracy między studentami oraz poznawanie praktycznych aspektów życia gospodarczego;

- nawiązywanie współpracy ze studenckimi kołami naukowymi działającymi przy innych uczelniach.

 

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Organizacja wydarzenia naukowego nt. Przedsesyjna powtórka z Makroekonomii, które odbyło się 3 lutego 2021 r. (on-line). Prowadzącą była dr Magdalena Owczarczuk (Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku).

Organizacja konferencji naukowej nt. The Socio-Economic Impact of the Covid-19 Pandemic: a Review (Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii Covid-19), która odbyła się 29 marca 2021 r. (on-line). W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich uczelni. Celem wydarzenia była wymiana poglądów i wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej wśród studentów. W ramach przygotowań do konferencji członkowie Koła przeprowadzili tematyczne badania naukowe z wykorzystaniem elektronicznego kwestionariusza ankietowego. Wyniki przeprowadzanego badania przedstawiono w trakcie obrad konferencji.

W roku akademickim 2020/2021 zorganizowano:

- wykład z mikroekonomii – powtórka przed sesją.

- konferencję naukową nt. „The Socio-economic Impact of the Covid-19 Pandemic: a Review”, która odbyła się 29 marca 2021 r. w trybie on-line.

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Koła Przedsiębiorczości zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej

Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!