Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki (SKNET)

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

sknet.weiz@gmail.com

media społecznościowe:

-

 

Opiekun koła naukowego

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB

Opiekun pomocniczy - dr Ewa Magrel

 

Przewodniczący koła naukowego

Karolina Sawośko

 

Opis działalności koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki działa na Wydziale Ekonomii
i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od 2001 roku. Celem działalności jest popularyzacja zagadnień z zakresu turystyki, w tym rozwijanie współpracy między studentami i pracownikami naukowymi, studenckimi kołami naukowymi działającymi przy innych uczelniach, poznawanie praktycznych aspektów życia gospodarczego.

Koło realizuje cel poprzez:

-     organizację międzyuczelnianych seminariów kół naukowych, badań naukowych, obozów naukowych, konferencji i innych spotkań,

-     publikowanie wyników badań,

-     wspieranie, inicjowanie i udział w różnorodnych wydarzeniach społeczności akademickiej Uczelni,

-     podnoszenie znajomości języków obcych wśród członków „SKNET”,

-     angażowanie się w krajowe i zagraniczne wydarzenia popularyzujące naukę.

 

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Organizacja seminariów oraz innych wydarzeń odbywających się cyklicznie na „Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki” Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej PARTYCYPACJA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM, która się odbyła w dniu 13.05.2022 r. w Krakowie w porozumieniu z Studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego WEiF i Kołem Naukowym Studentów Administracji z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Współorganizacja warsztatów dedykowanych studentom w obszarze finansów, audytu, a także tips & tricks w kontekście procesu rekrutacyjnego, które zostały przeprowadzone przez firmę Deloitte w dniu 17.05.2022 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja i uczestnictwo w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Nauczycieli i Studentów (on-line na platformie Zoom) pt. „Formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi podczas pandemii koronawirusa”, która odbyła się 26 czerwca 2021 r. (on-line) na Wydziale Ekonomii i Finansów.

 

Współorganizacja i uczestnictwo w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Nauczycieli i Studentów (on-line na platformie Zoom) pt. „Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego od pracy w turystyce zdrowotnej na wsi”, która odbyła się 20 lutego 2021 r. (on-line) na Wydziale Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku.

 

Współorganizacja i uczestnictwo Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki” wspólnie z Studenckim Kołem Naukowym „Public Relations” SGGW w Warszawie oraz z Kołem Naukowym „Turysta” na Politechnice Białostockiej, która odbyła się 18 kwietnia 2018 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Współorganizacja i uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. „Turystyka a rozwój gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej”, wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Ekonomii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, które odbyło się 13 kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie.

 

Przeprowadzenie badań naukowych w rejonie Suwałk w dniach 20-22 czerwca 2014 r. nt: „Rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki na Suwalszczyźnie”, współorganizowanych ze Studenckim Kołem Naukowym „Public Relations” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Kołem Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej

Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!