Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Koło Naukowe Doktorantów „Cognita”

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

+48 792 180 679 Wiesław Dembowski

media społecznościowe:

 -

 

Opiekun koła naukowego

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

 

Przewodniczący koła naukowego

Wiesław Dembowski

 

Opis działalności koła naukowego

Koło Naukowe Doktorantów „Cognita” działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od stycznia 2019 roku. Celem działalności jest rozwój i propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród studentów, w tym doktorantów. Koło realizuje cel poprzez organizację konferencji, warsztatów, seminariów i prelekcji naukowych.

Członkowie Koła Naukowego Doktorantów „Cognita” aktywnie uczestniczą w działalności Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz innych jednostek naukowych i gospodarczych.

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Współorganizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, 2020.

Współorganizacja warsztatów praktycznych z tematyki Startupów i Design Thinking. Warsztaty zorganizowano wraz z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, 2020.

 

Współorganizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców”, która odbyła się 23 i 24 maja 2019 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Współorganizacja z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym warsztatów praktycznych z tematyki Startupów i Design Thinking, które odbyły się 23 maja 2019 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców”.

 

Status koła naukowego

Koło Naukowe Doktorantów „Cognita” zostało rozwiązane dnia 24.11.2021r.