Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Kinga Karpińska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-28
k.karpinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221
konsultacje: urlop macierzyński

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate