Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

prof. dr hab. Kazimierz S. Meredyk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Ekonomii Instytucjonalnej
(085) 745-77-28
kmeredyk@gmail.com
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje:
środa 11:30-13:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate