Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Marek Proniewski,
prof. zw. UwB
marek.proniewski@uwb.edu.pl Sprawdź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doktoranci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
Andrejuk Dariusz    
Nikiciuk Mariusz    
Pilarczyk Daria