Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Marek Proniewski marek.proniewski@uwb.edu.pl Sprawdź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doktoranci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
Andrejuk Dariusz   czwartki od 9:30 do 12:00
Nikiciuk Mariusz    
Pilarczyk Daria