Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski h.wnorowski@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 

 

 
Asystenci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr Anna Wierzbicka a.wierzbicka@uwb.edu.pl Sprawdź

mgr Angelika Andrzejczyk

a.andrzejczyk@uwb.edu.pl Sprawdź

dr Paweł Konopka

p.konopka@uwb.edu.pl  Sprawdź

mgr Katarzyna Wardzińska

k.wardzinska@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 

 
Doktoranci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
Sawośko Karolina    

Żero Sylwia