Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Katarzyna Wierzbicka

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-28
kwierzbicka@o2.pl 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: poniedziałek 11.30-13.00

konsultacje online za pośrednictwem platformy .Microsoft Teams

link do konsultacji student otrzyma po wcześniejszym zgłoszeniu wysłanym na adres mailowy: k.wierzbicka@uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate