Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Katarzyna Wierzbicka

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-28
kwierzbicka@o2.pl 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221
konsultacje: poniedziałek 11:30-13:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate