Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Katarzyna Wardzińska

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Metod Ilościowych

(085) 745-77-23
k.wardzinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

wtorek: 9:45-11:15, pokój 305

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy Blackboard

e-mail: k.wardzińska@uwb.edu.pl