Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Karina Sachpazidu - Wójcicka
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania

(085) 745-77-15
sachpazidu@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: wtorek, 14.45-16.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate