Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Kamil Waligóra

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
k.waligora@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

konsultacje: piątek, godz. 16.45 – 18.15, sala 229

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate