Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia angażują Słuchacza; są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.

 

Danuta Kubylis

Obszar specjalizacji

rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

Doświadczenie zawodowe

 • kierownik działu kadr - 3 lata;
 • nauczyciel rachunkowości w liceum ekonomicznym – 6 lat;
 • Główny księgowy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności - 7 lat;
 • Członek Kolegium RIO - 22 lata;
 • Obecnie audytor w jst;
 • Usługowe świadczenie doradztwa dla NIK jako biegły powoływany przy kontroli jednostek sektora finansów publicznych.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2000 roku współpraca z firmami szkoleniowymi w zakresie kształcenia kadr w tematyce: rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Aktualnie współpracuje z:

 • Uniwersytet w Białymstoku: wykładowca na studiach podyplomowych o kierunku „Rachunkowość i audyt w jednostkach sektora publicznego";
 • SGH w Warszawie: wykładowca na studiach podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”;
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: Oddział w Białymstoku, Oddział w Radomiu, Oddział w Suwałkach;
 • Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr w Warszawie;
 • Centrum Szkolenia Kadr i Samorządu „Suprema Lex” w Krakowie;
 • Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej w Dobrzyniewie Dużym.

Wykształcenie

 • wyższe: mgr ekonomi na SGPiS (obecnie SGH) – studia dzienne;
 • Studium pedagogiczne w Białymstoku;
 • Studia podyplomowe: - audyt przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, - prawo unii europejskiej;
 • kurs dla biegłych księgowych;
 • złożony egzamin w Ministerstwie Finansów: uprawnienia audytora wewnętrznego (na liście Ministra Finansów pod Nr 57/2004).

 

 

Agata Kumpiałowska

Obszar specjalizacji

audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy

Doświadczenie zawodowe

 • audytor wewnętrzny;
 • Dyrektor Biura audytu w UM w Białymstoku;
 • Kierownik komórki audytu w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku od 2005 r. w obszarze audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej;
 • autorka artykułów w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym - współpracuje z Wydawnictwem Beck;
 • współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.

Doświadczenie dydaktyczne

 • trener, wiele wykładów i zajęć na studiach podyplomowych, w tym kilka lat na Uniwersytecie w Białymstoku.

Wykształcenie

wyższe

  

Marcin Dublaszewski

Obszar specjalizacji

audyt wewnętrzny, audyt nadużyć

Doświadczenie zawodowe

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wykładowca stowarzyszony (przedmioty – Kontrola wewnętrzna, Zarządzanie ryzykiem, Metodyka audytu) - 2015-2016;
 • Uniwersytet w Białymstoku (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmiot Audyt obszaru nadużyć) od 2013 r.;
 • Audyt-Szkolenia-Doradztwo Marcin Dublaszewski (własna działalność gospodarcza) od 2009 r.;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmioty: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Audyt IT) od 2009 r.;
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmiot: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego) od 2006 r.;
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie (audytor wewnętrzny, koordynator zespołu) od 2005 r.;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (audytor wewnętrzny) - 2004-2005;
 • Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, o/Olsztyn.

Doświadczenie dydaktyczne

 • wykładowca na studiach podyplomowych Audyt i Kontrola Wewnętrzna, przedmioty: Zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, praktyczne aspekty realizacji audytu, audyt nadużyć;
 • trener z zakresu audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem – szkolenia dla firm;
 • wykładowca na szkoleniach doskonalących organizowanych przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Wykształcenie

wyższe