Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno w pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, jak i działalności trenerskiej i szkoleniowej.

 

Andrzej Melezini

Obszar specjalizacji

prawo administracyjne, finansowe

Doświadczenie zawodowe

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku; były radca prawny, świadczący usługi prawne dla organów administracji, wieloletni pracownik referatu obsługi prawnej.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSiP w Łomży.

Autor ponad stu publikacji, w tym monografii książkowych, komentarzy, artykułów w pismach fachowych.

Doświadczenie dydaktyczne

Szkolący aplikantów radcowskich, doradców podatkowych, jak i na inne zlecenia.

Prowadzący zajęcia dydaktyczne od wielu lat na Wydziale Prawa UwB jak i na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i przedsiębiorczości w Łomży.

Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych.

 

Bogumiła Tołoczko

Obszar specjalizacji

sprawozdawczość, rachunkowość

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca studiów podyplomowych od 2003 r.

Doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego od 1990 r.

Biegły rewident od 2004 r.

Doświadczenie dydaktyczne

Wykładowca studiów podyplomowych m.in. następujących przedmiotów: sprawozdawczość, rachunkowość.

 

Ewa Hrebin

Obszar specjalizacji

podatki

Doświadczenie zawodowe

Doradca podatkowy, biegły rewident, lustrator z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Doświadczenie dydaktyczne

Wykładowca studiów podyplomowych od 1996 r.

Wykładowca i szkoleniowiec głównych księgowych i pracowników służb księgowych od 1996 r., w tym m.in. na zlecenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział w Warszawie i w Białymstoku, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.