Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Joanna Prystrom

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-25
j.prystrom@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229
konsultacje: środa 11.30-13.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate