Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Joanna Bogna Zielińska

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

(085) 745-77-31
 j.zielinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234

konsultacje: piątek 11:15 – 12:45