Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Kierownik

(085) 745-77-30
j.grabowiecki@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: wtorek 9.45 - 11.15 pok. 219

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams  

nazwa użytkownika:  j.grabowiecki@pracownik.uwb.edu.pl