Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Jacek Marcinkiewicz

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Metod Ilościowych

(085) 745-77-23
j.marcinkiewicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

środa: 9:30-11:00, pokój 305

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

e-mail: j.marcinkiewicz@pracownik.uwb.edu.pl