Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Informatycy

mgr Edmund Białous
e-mail: e.bialous@uwb.edu.pl
telefon: (85) 745 7727
mgr inż. Paweł Lemański
e-mail: p.lemanski@uwb.edu.pl
telefon: (85) 745 7727

 

Zakres obowiązków:

 • Pełni obowiązki administratora sieci.
 • Konfiguruje system Linux, Novell, NetWare i aplikacje.
 • Nadzoruje i zarządza serwisem internetowym Wydziału Ekonomii i Finansów w zakresie przyznanych uprawnień administracyjnych.
 • Nadzoruje i zarządza serwisem internetowym czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne w zakresie przyznanych uprawnień administracyjnych.
 • Dokonuje okresowych przeglądów serwera i urządzeń aktywnych transmisji danych.
 • Odpowiada za obsługę zamówień publicznych dotyczących zakupu aparatury.
 • Odpowiada za sprawność techniczną komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu nagłaśniającego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.
 • Konfiguruje, zarządza i aktualizuje systemy operacyjne oraz oprogramowanie komputerów na Wydziale Ekonomii i Finansów.
 • Zajmuje się dokumentacją fotograficzną wydarzeń i uroczystości na Wydziale Ekonomii i Finansów.
 • Współpracuje z Działem Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych.
 • Odpowiada za stan techniczny i estetyczny sal komputerowych.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Władze Dziekańskie