Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

IIA Polska patronem merytorycznym Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego

Mamy przyjemność poinformować, że w roku akademickim 2020/2021 patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest polskim reprezentantem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)), najstarszej i największej na świecie organizacji skupiającej audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Do polskiego oddziału IIA należy ponad 1500 osób z całego kraju i liczba ta systematycznie rośnie.

Od ponad 10 lat Instytut jest jedyną w Polsce organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Zrzesza osoby ze wszystkich sektorów gospodarki, a także pracowników naukowych. Współpracuje z administracją publiczną wszystkich sektorów, uczelniami, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem oraz technologiami IT, a także z innymi instytucjami i fundacjami. Jest rozpoznawany w środowiskach wszystkich poziomów zarządzania w poszczególnych sektorach: finansowym, bankowym, ubezpieczeniowym, spółek giełdowych, przedsiębiorstw oraz publicznym. Konsekwentnie promuje i realizuje program rozwoju i szkolenia audytorów na potrzeby funkcji audytu wewnętrznego w Polsce, między innymi poprzez organizowanie konferencji i szkoleń, a także wydawanie merytorycznych publikacji. Instytut propaguje również zwiększenie zakresu działania audytora wewnętrznego oraz wzmocnienie jego roli w organizacji.