Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie - Kierownik

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa - Kierownik

(085) 745-77-06
h.wnorowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203

poniedziałek: 09:30-11:00, pokój 203

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: h.wnorowski@pracownik.uwb.edu.pl