Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Harmonogram zjazdów

W edycji 2021/2022 na Studiach Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego obowiązuje następujący harmonogram zjazdów. 

SP RiAWwJSP HARMONOGRAM ZJAZDÓW R. AK. 2021 2022

 

Szczegółowy rozkład zajęć jest dostępny poniżej:

SP RiAWwJSP ROZKŁAD ZAJĘĆ 1 ZJAZD ED. 2021 2022