Wydział Ekonomii
i Finansów

Harmonogram ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Data

Godziny

Dyscyplina

Miejsce rozmów

03.09.2019r.

09.00-12.30

Nauki prawne (A-Kuc)

Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, p. 206

12.30-13.30

Przerwa

13.30-17.30

Nauki prawne (Kur-M, T)

Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, p. 206

04.09.2019r.

09.00-12.30

Nauki prawne (R-Sz)

Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, p. 206

12.30-13.30

Przerwa

13.30-15.30

Nauki socjologiczne

Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, p. 206

05.09.2019r.

09.00-12.00

Pedagogika

Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, p. 206

06.09.2019r.

09.00-11.30

Ekonomia i finanse

Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, p. 206