Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości - Kierownik

(085) 745-77-16
g.michalczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: poniedziałek 8.00-9.30, pokój 319

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: g.michalczuk@pracownik.uwb.edu.pl