Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

 

 

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Lp. nr projektu tytuł projektu imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy kierownika projektu środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej data zawarcia umowy termin zakończenia realizacji projektu nazwa instytucji finansującej nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany
2009
1. N N113 241436 Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie największych miast w Polsce. Marzanna Poniatowicz, dr hab., prof. UwB 48 960   20.04.2009 19.10.2010 MNiSW 36 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych
2. N N111/B/H03/2009/37 Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów. Dorota Perło, dr 33 600   05.10.2009 04.10.2010 MNiSW 37 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych
2011
1. N N112 384840 Szacunek pozaśrodowiskowych korzyści i kosztów zewnętrznych modernizacji systemów energetycznych na poziomie lokalnym Tomasz Poskrobko, dr inż.  236 040   27.05.2011 26.11.2013 NCN 40 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych
2. 2011/01/B/HS4/02878 Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej - definicja, szacowanie i ocena Ryta Iwona Dziemianowicz, dr hab., prof. UwB 67 080   01.12.2011 30.11.2013 NCN OPUS 1
3. N N113 345540 Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie największych miast w Polsce) Marzanna Poniatowicz, dr hab., prof. UwB 48 960   06.05.2011 05.05.2013 NCN 40 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych
2012
1. 2011/03/B/HS4/03857 Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych Ewa Roszkowska, dr hab., prof. UwB 381 120   17.08.2012 16.08.2015 NCN OPUS 2
2014
1. 2013/11/N/HS4/033327 Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji mgr Monika Fiedorczuk 65 490   20.08.2014 19.10.2016 NCN PRELUDIUM 6
2. DI2013 024643 Wpływ edukacji na rozwój postaw przedsiębiorczych mgr Angelika Parfieniuk 170 708   2014-08-25 2016-11-24 MNiSW Program "Diamentowy Grant"; konkurs 43
2015
1. 2014/13/N/HS4/02870 Tax expenditures jako forma publicznego wpsarcia przedsiębiorstw w Polsce mgr Renata Budlewska 89 850   06.02.2015 05.11.2017 NCN PRELUDIUM 7
2. No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK SULANET - Sustainable Land Management in Europe dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB 100 012   2015-09-01 2018-08-31 Komisja Europejska ERASMUS+ (Jean Monnet Networks Project)
2016
1. 2015/17/N/HS4/02108 Transfer technologii a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w Polsce mgr Karina Sachpazidu-Wójcicka 97 442   24.02.2016 23.02.2018 NCN PRELUDIUM 9
2. 2016/20/T/HS4/00412 Stypendium doktorskie w ramach konkursu Etiuda 4 mgr Renata Budlewska 102 700   1.10.2016 05.10.2019 NCN ETIUDA 4
3. 2016/21/B/HS4/01583 Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myslenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów Ewa Roszkowska, dr hab., prof. UwB  260 351   22.02.2017 21.02.2020 NCN OPUS 11
4. 548/P-DUN/2016 DUN wydawnictwa - nazwa zadania: Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopsim Open Jurnal Systems dla czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne. Ewa Roszkowska, dr hab., prof. UwB jako redaktor OPTIMUM 73 200   4.01.2016 31.12.2017 MNiSW DUN - wydawnictwa 2016