Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

2011-2013 dr inż. Tomasz Poskrobko (kierownik), Szacunek pozaśrodowiskowych korzyści i kosztów zewnętrznych modernizacji systemów energetycznych na poziomie lokalnym, Narodowe Centrum Nauki.