Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dr Karina Sachpazidu-Wójcicka, realizuje grant, który otrzymała w konkursie Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 9. Projekt pt. „Transfer technologii a przewaga przedsiębiorstw w Polsce” uzyskał dofinansowanie w kwocie 97 442 zł.