Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Pracownicy i doktoranci Zakładu składali wnioski o granty w ramach następujących tematów badawczych:

  1. Mierniki współpracy między sektorem nauki, administracji i biznesu w miastach na prawach powiatu w Polsce Wschodniej (NCN – OPUS 12)
  2. Model współpracy Triple Helix w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w Polsce (NCN – OPUS 7 i 10)