Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Obecnie pracownicy Katedry uczestniczą w następujących grantach:

Dr hab. Robert Ciborowski, „Transfer technologii a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w Polsce” – finansowany przez NCN (opiekun naukowy).