Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Ewelina Mielech

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(85) 745-77-20
e.piekarska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229
konsultacje: czwartek 8.15-9.45

 

   

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate