Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Ewa Roszkowska,  prof.UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Metod Ilościowych - Kierownik

(085) 745-77-23
e.roszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

środa: 11:15-12:45

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: e.roszkowska@pracownik.uwb.edu.pl