Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Ewa Piotrowska-Lipska

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Metod Ilościowych

(085) 745-77-23
e.piotrowska-lipska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

piątek: 16:00-16:30, pokój 305

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate