Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Ewa Magrel

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
e.magrel@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203
konsultacje: piątek 11:00 - 12:30
24.01.2020 - konsultacje nie odbędą się - zostały przełożone na 20.01.2020 na godz. 17.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate