Wydział Ekonomii
i Finansów

 28 października 2020 odbył się pierwszy wykład w ramach cyklu: Erasmus+ Open Lectures

 Wykład pt.: Technological progress and sustainable development - Trends in Transport Ecology in Lithuania wygłosiła mgr Jolanta Pileckiene z Vilnius College of Technologies and Design (prezentacja.pdf)

W ramach wykładu zaprezentowano trendy dotyczące zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, w tym rozwiązań w zakresie zarządzania obszarem miejskim. Studenci WEiF dowiedzieli się także na temat możliwości studiowania w partnerskiej uczelni w Wilnie (prezentacja Uczelni w pdf)