Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Emilia Jankowska-Ambroziak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

(085) 745-77-31
e.jankowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234

konsultacje: środa 11:15 – 12:45

 *20.10.21 - konsulacje w godz. 11:15-12:15 oraz 25.10.21 2 godz. 11:15-11:45.

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate