Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Emilia Jankowska-Ambroziak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

(085) 745-77-31
e.jankowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234

 

konsultacje: piątek: 12:30 – 13:15, pokój 234

forma zdalna - za pośrednictwem platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: e.jankowska@pracownik.uwb.edu.pl

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate