Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-29
e.sidorczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: piątek 11.15  - 12.45 pokój 135

forma kontaktu bezpośredniego

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: e.sidorczuk@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate