Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-29
e.sidorczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: wtorek 11.15-12.45 pokój 135


Piątek, 10-11.30  Wydz. Biologii s.2041

w innych terminach - do uzgodnienia mailowo  / przez Teams e.sidorczuk@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate