Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-29
e.sidorczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135
konsultacje: środa 13:00 - 14:00

   

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate