Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB: 

 

  • pełni dyżur w poniedziałki w godzinach: 09.30-11.00 (spotkania umawiane e-mailowo)
  • pozostaje do dyspozycji pod adresem e-mailowym: gruszew@uwb.edu.pl