Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH


DYREKTOR:

 

  Imię i Nazwisko

e-mail 

dyżury 2019/2020

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

gruszew@uwb.edu.pl

poniedziałek 09.30-11.00