Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr hab. Dorota Wyszkowska

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-25
d.wyszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje: Środa18:15-19:45, pokój 229

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate