Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Dorota Sokołowska

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Metod Ilościowych

(085) 745-77-23
d.sokolowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

poniedziałek: 16:30-17:00, pokój 305

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate