Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Dorota Roszkowska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-28
d.roszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: środa 11.30-13.00

konsultacje online za pośrednictwem platformy Blackboard Collaboration Unit

link do konsultacji student otrzyma po wcześniejszym zgłoszeniu wysłanym na adres mailowy: d.roszkowska@uwb.edu.pl

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate