Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

Rok 2019

 

Decyzja Dziekana nr 16 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na okres od 5.11.2019r. do 30.09.2020r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 15 w sprawie powołania Wydziałowego Koorydynatora do spraw utworzenia "Legii Akademickiej" POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 14 w sprawie powołania Wydziałowego Doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się  POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 13 w sprawie zasad prowadzenia na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 12 w sprawie powołania Zespołu ds. zbieżność i werfikacji efektów  kształcenia z matrycą efektów i programem kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 11 w sprawie powolania Wydziałowego Zespołu ds. ewaluacji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 10 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 9 w sprawie powołania Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 8 w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 7 w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 6 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. osób niepełnosprawnych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 5 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. promocji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 4 w sprawie powołania Koordynatorów Programu Erasmus+ POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czasnego na studiach niestacjonarnych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 w sprawie powołania opiekunów lat  POBIERZ