Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

CEL STUDIÓW

Studia Podyplomowe Menedżerskie istnieją od 1992 roku. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, różnych specjalności. Celem Studiów Podyplomowych Menedżerskich jest dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą oraz rozwinięcie umiejętności kierowniczych, kluczowych przy sprawnym zarządzaniu zespołami ludzkimi.  Program Studiów ukierunkowany jest na doskonalenie kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu, zarządzania finansami, zarządzania zasobami pracy, zarządzania projektami UE, negocjacji w biznesie, rachunkowości zarządczej oraz  public relations. Słuchacze uczestniczą również w zajęciach z prawa pracy, rynku nieruchomości oraz zamówień publicznych i logistyki. Dodatkowo Słuchacze uczą się pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów a także twórczych metod rozwiązywania problemów.  Kierownikiem SPM od 1997 r jest dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB (biogram). Wykładowcami są pracownicy naukowi oraz praktycy, dyrektorzy banków i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Studia dają szansę nawiązania ciekawych kontaktów oraz konsultacji z wieloma specjalistami z różnych branż. Uczestnicy na zakończenie Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.