Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy, w zależności od wybranej specjalności, do wykonywania odpowiedniego zawodu. W przypadku wyceny nieruchomości celem studiów jest także przygotowanie do ubiegania się, po spełnieniu dodatkowych wymogów (praktyki zawodowe) o uzyskanie uprawnień zawodowych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych WiGN w specjalności wycena nieruchomosci  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwesytetu w Białymstoku zapewnia możliwość, swoim słuchaczom, odbycia praktyk organizowanych przez Towarzystwo Oświatowe PROFIL Sp. J. Majtkowski, S. Prec. Porozumienie o współracy w tym zakresie zostało podpisane między Uczelnią, a Towarzystwem w dniu 18.07.2011 r. Warunkiem uruchomienia praktyk jest zebranie odpowiedniej ilości osób.

 
Uczestnikami Studiów mogą być absolwenci szkół wyższych.