Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Cel studiów

 

Zapoznanie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej, zwłaszcza z zakresu obsługi celnej  i podatkowej oraz  logistycznej, związanej z prowadzeniem wymiany międzynarodowej w warunkach procesów europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej z krajami Europy Wschodniej, głównie Rosji, Białorusi i Ukrainy.

 

Studia adresowane są do:

 

 • przedsiębiorców i menedżerów działów handlowych firm realizujących: transakcje w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej i z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;

 • do pracowników: świadczących  usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej i podatków pośrednich  przed organami podatkowymi (firmy spedycyjne, agencje celne, doradcy handlowi),

 • administracji celnej i innych służb państwowych (służby skarbowe, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Inspekcja Handlowa itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych).

 

Program studiów obejmuje:

 

 • przedmioty ogólne  i specjalnościowe przedstawiane w formie wykładów i konwersatorium:

 • przedmioty ogólne studiów stanowią  niezbędne wprowadzenie do szczegółowych zagadnień realizowanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych;

 • przedmioty specjalnościowe z kolei mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnie obowiązującymi wymaganiami obsługi:

  - logistycznej,

  - celnej  i podatkowej (VAT, akcyza) określonymi w regulacjach UE, Polski oraz państw Europy Wschodniej,

ponadto

funkcjonowanie:

 • nadzoru podatkowego nad podatkami pośrednimi przez administrację celną;

 • graniczna kontrola towarowa w zakresie wymagań: weterynaryjnych, fitosanitarnych,

 • sanitarno-epidemiologicznych  i kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych;

 • wybrane problemy funkcjonowania tzw. „szarej strefy” w handlu zagranicznym i obszarze podatków pośrednich;

 • ćwiczenia praktycznego wypełnia dokumentów:

  - obliczania należności celnych (cło) i podatkowych(VAT, akcyza, opłata paliwowa);

  - przewozowych (CIM, CMR, karnet TIR i inne),

  - celnych (SAD, ECS, ICS i inne),

  -podatkowych (VAT 7 i 7K, AKC i inne),

  -sprawozdawczych (INTRASTAT).