Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Cel studiów

zdobycie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej (teorii i wiedzy z praktyki gospodarczej),
z zakresu handlu zagranicznego, zwłaszcza z obsługi celnej i podatkowej oraz logistycznej, niezbędnej do prowadzeniem międzynarodowej wymiany towarowej w warunkach procesów europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej oraz występowania w charakterze przedstawiciela podmiotów gospodarczych  przed organami celno-skarbowymi

Studia adresowane są do:

 • przedsiębiorców i menedżerów działów handlowych firm realizujących: transakcje w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej i z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;
 • do pracowników: świadczących usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej i podatków pośrednich  przed organami celno-podatkowymi (firmy spedycyjne, agencje celne, doradcy handlowi),
 • administracji skarbowej i innych służb państwowych (Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Inspekcja Handlowa itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych.

Program studiów obejmuje: 

 • przedmioty ogólne  i specjalnościowe przedstawiane w formie wykładów i ćwiczeń (warsztatów),
 • przedmioty ogólne studiów stanowią  niezbędne wprowadzenie do szczegółowych zagadnień realizowanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych;
 • przedmioty specjalnościowe z kolei mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnie obowiązującymi wymaganiami obsługi:
 • logistycznej (TSL),
 • celnej i podatkowej (cło, VAT, akcyza) określonymi w regulacjach UE i Polski.
 • ćwiczenia (warsztaty) praktycznego wypełniania dokumentów i taryfikacji towarowej oraz kalkulacji należności celno-podatkowych:
 • cło i podatki (VAT, akcyza),
 • przewozowych (CMR, karnet TIR,CIM, e-AD, i inne),
 • celnych (SAD, ECS, ICS i inne),
 • podatkowych (VAT 7 i 7K, AKC i inne),
 • sprawozdawczych (INTRASTAT)

 

ponadto

funkcjonowanie:

 • dozoru podatkowego nad podatkami pośrednimi przez Służbę Celno- Skarbową;
 • granicznej kontroli towarowej w zakresie wymagań: weterynaryjnych, fitosanitarnych,
  sanitarno-epidemiologicznych  i kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • reguł INCOTERMS i systemów informatycznych w obsłudze celno-podatkowej;
 • zasad transakcji  wewnątrzwspólnotowych w UE.