Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Oferta Wydziału Ekonomii i Finansów

Lp.

 Subregion

Nazwa Beneficjenta

Tytuł projektu

Kontakt w sprawie rekrutacji

1.

 

Subregion suwalski

(powiat suwalski, m. Suwałki, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski)

 

Miasto Suwałki

Poddziałanie 3.2.1:

Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Poddziałanie 3.2.2:

Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

 

 

Stowarzyszenie Euroregion Niemen
(p. Julia Kościuch)

tel.: 87 565 36 72

2.

Subregion łomżyński

(powiat łomżyński, m. Łomża, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski)

Miasto Łomża

Poddziałanie 3.2.1:

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO

Poddziałanie 3.2.2:

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO

 

 

FSNT NOT w Łomży

(p. Justyna Czarnecka

 p. Marlena Góralczyk

 p. Adam Choiński)

tel.: 86 216 41 29

3.

Subregion białostocki

(powiat białostocki,
m. Białystok, sokólski)

Powiat Sokólski

Poddziałanie 3.2.1:

 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach Poddziałania 3.2.1

Podziałanie 3.2.2:

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach Poddziałania 3.2.2

Punkt Obsługi Uczestnika Projektu:

m. Białystok, powiat białostocki: 85 8696870/(71,72,73),  533 334 042

powiat sokólski: 85 7110839