Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
b.roszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 202
konsultacje: wtorek 8.45 - 9.45
Konsultacje z 04.02.2020 zostaną przeniesione na 03.02.2020 w godz. 11:00-12:00