Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Pracownicy Zakładu prowadzą badania statutowe z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii behawioralnej.

W sposób szczególny przedmiotem badań jest możliwość wykorzystania dorobku naukowego ekonomii heterodoksyjnej na lepsze poznanie i rozumienie mikroekonomicznych podstaw zrównoważonego rozwoju. W obszarze tym realizowane są badania z zakresu wartości dóbr środowiskowych i wspólnych oraz procesu jej wyceny. Szczególnym przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu staje się możliwość implementacji dokonań ekonomii heterodoksyjnej do analiz ekonomicznych. Pracownicy prowadzą badania również z zakresu zrównoważonej konsumpcji i zachowań konsumenta na rynku. Kolejnym obszarem podejmowanych badań jest polityka mieszkaniowa, analizowana w kontekście procesów podejmowania decyzji konsumenckich.