Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Pracownicy Zakładu realizują badania głównie w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego. W ramach badań statutowych pracownicy Zakładu prowadzą badania na temat „Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionu”. Ponadto podejmowane są dodatkowe zadana badawcze, m.in.:

  1. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski północno-wschodniej, 1996-2011 (dr T. Dębowski);
  1. Rail Baltica” a rozwój gospodarczy regionu - stan i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej” - BMN, 2012-2013 (dr A. Busłowska);
  2. „Polityka rozwoju regionów Unii Europejskiej - stan i perspektywy” – BMN, 2014-2015 (dr A. Busłowska);
  3. „Przemiany w strukturach gospodarek państw BRICS – determinanty rozwoju”, BMN – 426; zrealizowany, 2014-2015 (mgr K. Waligóra);

„Przemiany w strukturze gospodarki regionalnej na przykładzie Województwa Podlaskiego”,