Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Działalność naukowa pracowników Zakładu Ekonometrii i Statystyki koncentruje się wokół zastosowań metod ilościowych w naukach społecznych, w szczególności w ekonomii i zarządzaniu. Od 2011 roku w Zakładzie realizowane są badania statutowe „Modele zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych", którymi kieruje dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB. Rozwój społeczno-gospodarczy, zarówno w ujęciu globalnym, krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, jest zjawiskiem wielowymiarowym, a zatem jego badanie, diagnoza i prognoza wymaga zastosowania odpowiednich metod, takich jak: modelowanie miękkie, analiza taksonomiczna, reguły i kompleksy reguł, modele równań strukturalnych itp. W związku z tym, pracownicy Zakładu Ekonometrii i Statystyki realizują następujące zadania badawcze:
1. Nieliniowe modele miękkie.
2. Hierarchia zmiennych nieobserwowalnych.
3. Zastosowanie reguł i kompleksów reguł do analizy zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych, tj. zrównoważony rozwój, optimum społeczne, negocjacje.
4. Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych do analizy zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych, takich jak rozwój regionalny, zrównoważony rozwój, innowacyjność.
5. Metody mierzenia dobrobytu społeczno-ekonomicznego.
6. Regionalne modele rozwoju gospodarczego w Polsce.
7. Analiza potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego.