Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Głównym obszarem badań pracowników Katedry jest rozwój regionalny w warunkach integracji i globalizacji. Wśród szczegółowych kwestii, podejmowanych w ramach prac badawczych, znajdują się zagadnienia związane ze zróżnicowaniem i dynamizacją rozwoju regionalnego, konkurencyjnością podmiotów gospodarczych, zwłaszcza tych, działających w regionach peryferyjnych, oddziaływaniem globalizacji na rozwój współczesnej gospodarki, a także ze współpracą terytorialną. Ponadto, badania naukowe koncentrują się wokół finansowania działalności gospodarczej w kontekście integracji europejskiej oraz wokół finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zadłużenia i wieloletniego planowania jednostek samorządu terytorialnego.